Vannavgang

Inni magen ligger barnet beskyttet av en fostersekk som er fylt med fostervann. Når vannet går, betyr det at det har gått hull på hinnene i fostersekken. Hos ca 15 % vil vannet gå før man starter opp med rier, hos resten vil vannet gå en eller annen gang i løpet av fødselen.
Ved vannavgang er det viktig at du ringer sykehuset med en gang.


Innhold

Vannavgangskontroll

Dersom du har vært frisk og alt har vært normalt i svangerskapet, trenger du ikke nødvendigvis å komme inn på sykehuset med en gang vannet har gått. Men du skal inn på en kontroll i løpet av et visst antall timer. I tillegg har jordmødrene på sykehuset flere kontrollspørsmål de ønsker å stille deg for å forsikre seg om at alt fortsatt er normalt. Det er derfor viktig at du kontakter sykehuset og gir beskjed når vannet ditt går.

Usikker på om vannet har gått

Ikke alle syntes det er like lett å avgjøre om vannet har gått. Noen vil kjenne at de blir skikkelig våte, som om man tisser på seg bare at det er helt umulig å holde igjen. Og noen vil til og med føle et slags «pop». Mens andre bare opplever at det siver litt vann av gangen, og er usikre på om det er en liten urinlekkasje eller kanskje mye vandig utflod. Noen opplever også at det kommer en liten mengde vann for så å stoppe helt opp igjen.

Er du tvil om vannet har gått, kan du ta på et bind. Gå/dans litt rundt og gjør bevegelser slik at bekkenet beveger seg. Ved vannavgang vil det komme mer vann i bindet. Er du fortsatt i tvil, bør du ringe til sykehuset og rådføre deg med jordmor! Blir du bedt om å komme til sykehuset for å undersøke om vannet har gått, må du ikke skifte bind. Ønsker du likevel å skifte bind, tar du med deg det våte bindet i en liten pose. Jordmødrene vil gjerne ha et bind med fostervann for å undersøke farge, mengde og lukt.