For flergangsfødende

Denne nettsiden er utviklet i forbindelse med et doktorgradsprosjektet
The PreCare Project som har fokus på førstegangsfødendes opplevelse av latensfasen. Mye av informasjonen kan være nyttig, også for deg som er flergangsfødende.

Det er viktig å huske på at fysiologien er litt annerledes når kroppen din har vært igjennom dette tidligere. Gjennomsnittlig bruker flergangsfødende kortere tid på fødselen enn førstegangsfødende, også på latensfasen. Så når det kommer til for eksempel hyppighet på rier, anbefales flergangsfødende å reise til sykehuset tidligere enn førstegangsfødende.