The PreCare Project

Som en del av et doktorgradsprosjekt "The PreCare Project" ved Universitetet i Sør-øst Norge ønsker vi å utvikle og teste en nettside med råd og informasjon til kvinner i tidlig fødsel, og undersøke om tilgang til nettsiden kan bidra til at kvinnene får en bedre opplevelse av denne fasen av fødselen.

The PreCare Project har utgangspunkt i at tilbakemeldinger fra kvinner som har mottatt fødselsomsorg viser en generell positiv opplevelse, men manglende tilfredshet med omsorgen gitt i tidlig fødsel før innleggelse på sykehus. Disse funnene er i samsvar med litteraturen.

Prosjektet består av tre delstudier:


Universitetet i Sørøst-Norge er ansvarlig for prosjektet. Oslo Universitetssykehus er samarbeidspartner i kraft av at data samles inn der. Utvalget vil bestå av kvinner som har født sitt første barn og som var hjemme med rier.

Nettsidens innhold er kvalitetssikret av jordmødre og leger på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

ProsjektgruppenProsjektgruppen består av jordmor Enid Leren Myhre (stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge), jordmor Mirjam Lukasse (hovedveileder), jordmor Bente Dahl (biveileder) og gynekolog Marte Myhre Reigstad (biveileder).

Jordmor Enid Myhre, stipendiat ved
Universitetet i Sørøst-Norge

Kontakt

Ved spørsmål eller kommentarer til nettsiden, kontakt oss gjerne på
mb-latens@usn.no.

Dersom du har spørsmål om svangerskapet ditt må du kontakte jordmor på helsestasjonen eller fastlege. Om det haster, eller om du er i latensfasen og har spørsmål rundt dette ta kontakt med sykehuset hvor du skal føde. Telefonnummer til Føde-gyn mottak på Ullevål er 23 02 75 50