FØDSELENS FØRSTE FASE

Informasjon og råd om latensfasen

Innholdet på denne nettsiden er utviklet først og fremst for førstegangsfødende, men informasjonen og rådene kan også være nyttige for flergangsfødende.


Dersom du har spørsmål om svangerskapet ditt må du kontakte jordmor på helsestasjonen eller fastlege.

Om det haster, eller om du er i latensfasen og har spørsmål rundt dette, ta kontakt med sykehuset hvor du skal føde.

The PreCare Project

Denne nettsiden er utviklet i forbindelse med doktorgradsprosjektet The PreCare Project. Målet med prosjektet er å forbedre førstegangsfødende kvinners opplevelse av latensfasen. Innholdet er kvalitetssikret av jordmødre og leger ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Prosjektgruppen består av jordmor Enid Leren Myhre (stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge), jordmor Mirjam Lukasse (hovedveileder), jordmor Bente Dahl (biveileder) og gynekolog Marte Myhre Reigstad (biveileder).

Les mer