Når ringer jeg sykehuset?

Vi vet at mange kvier seg for å ringe sykehuset og er redde for å bli avvist. Dersom du har spørsmål eller føler deg utrygg, er det bedre å ringe jordmor på sykehuset, enn å gå hjemme med utrygghet og bekymring.

Innhold

Ved regelmessige rier

Hos førstegangsfødende sier vi at det er stor sannsynlighet for at du nærmer deg aktiv fødsel når du har 2-3 rier på ti minutter, hver ri varer i ca ett minutt, og riene har vært regelmessig slik i 1-2 timer.

Regelmessige rier vil si at sammentrekningen har:

Regelmessige rier fortsetter i samme intervall, varighet og intensitet uansett om du går rundt, sitter, eller ligger.

‍O du nærmer deg dette intervallet og tenker at det er på tide å draringe sykehuset. Jordmødrene som jobber på sykehuset setter stor pris på å få beskjed fremfor at dere dukk opp uanmeldt.

Men du må ikke nødvendigvis vente til du når dette intervallet! Husk at alle kvinner er forskjellige. Mange kan ha en fødselsstart som ikke ligner andres fødselsstart. Så dersom du er usikker på riene dine, ring sykehuset og få hjelp av en jordmor til å vurdere

Ved vannavgang

Dersom vannet går, må du ringe til sykehuset. I de fleste tilfeller kan du fortsette å være hjemme selv om vannet går, men du må snakke med en jordmor og legge en plan for hva som skal skje videre.

Hos ca 15 prosent av alle kvinner starter fødselen med vannavgang uten at man har hatt rier først, hos resten vil vannet gå en eller annen gang i løpet av fødselen.

Fostervannet er vanligvis klart og ufarget, noen ganger kan man se hvite flak av fosterfett i vannet. Grønt fostervann oppstår når barnet har bæsjet i vannet. Dette kan være et tegn på stress hos barnet, men det kan forekomme også uten stress hos barnet.

Tegningsblødning kan forekomme sammen med vannavgangen, det er derfor ikke uvanlig at fostervannet kan ha en lys rosafarge.

Når du ringer sykehuset vil du bli bedt om å beskrive fargen på vannet og mengden vann som kommer, og så vil det bli lagt en plan for videre oppfølging.

Dersom du ikke kjenner barnet bevege seg

Livmoren er en stor muskel som trekker seg sammen og blir hard hver gang du får rier. På grunn av dette kan det være vanskelig å kjenne bevegelser fra barnet når fødselene er i gang. Men det er viktig at du innimellom kjenner etter bevegelser (lettest å kjenne imellom riene). Du skal kjenne liv fra barnet også når fødselen er i gang.

Dersom du er usikker

Vi vet at mange kvier seg for å ringe sykehuset, og er redde for at de skal bli avvist. Dersom du har spørsmål eller føler deg utrygg, er det bedre å ringe jordmor på sykehuset, enn å gå hjemme med utrygghet og bekymring.

Det er ikke nødvendig å vente med å ringe til du tenker at du ønsker å komme inn. Jordmødrene på sykehuset vil mye heller at du ringer en gang ekstra, enn at du får en dårlig opplevelse av starten på fødselen din. Jordmødrene har mye god informasjon og mange gode råd  I tillegg synes de det er greit å vite hvor mange som har rier hjemme, slik at de kan planlegge logistikken på sykehuset.

Tenk gjennom dette før du ringer sykehuset

  • Hvordan har svangerskapet har vært og er det noe spesielt jordmødrene må vite om?
  • Når startet riene?
  • Hvor ofte kommer riene?
  • Hvor lenge varer riene?
  • Hvor vonde er riene?
  • Har du kjent bevegelser fra barnet?
  • Kommer det blod/vann?

Jordmødrene som besvarer telefonen vil gjerne høre hvordan du har det, derfor er det sannsynlig at de ber om å få snakke med deg, selv om partneren din ringer inn.