Hvor lang tid tar latensfasen?

Kort sagt kan latensfasen vare i alt fra ingen tid og opp til flere døgn.
Her er det svært store individuelle forskjeller.

Innhold

Latensfasens varighet

Tidligere mente man at gjennomsnittstiden på latensfasen hos førstegangsfødende var syv-åtte timer. Nyere studier som er utført tyder imidlertid på at gjennomsnittet ligger på mellom ni og fjorten timer.

Oslo Universitetssykehus har ingen prosedyre eller retningslinje for varigheten av latensfasen. Men de ønsker at du skal ringe inn sånn at jordmødrene kan veilede og støtte deg, og holde litt oversikt over hvor lenge du har holdt på. Dersom du for eksempel har en søvnløs natt bak deg, og går en ny søvnløs natt i vente, kommer man ofte inn på en kontroll.

Mange lurer på om en natt uten søvn er farlig for dem eller barnet, og er redde for at de ikke skal orke fødsel. Da er det fint å vite at dette er helt normalt og ikke skadelig for deg eller barnet. Hvor lang tid det tar er også avhengig av når helsepersonell sier at du er forbi latensfasen og over i den aktive fasen av fødselen. Det er i den aktive fasen av fødselen du kan bli lagt inn på fødeavdelingen. Helst ikke før.

Generelt anbefales det at kvinnene ikke blir innlagt i latensfasen fordi det er forbundet med økt bruk av obstetriske intervensjoner. Men dersom du synes at latensfasen din har vart lenge, er det lurt om du ringer til sykehuset og lager en plan sammen med jordmor.


Overgang fra latensfase til aktiv fase

Fordi det er ulike meninger blant fagfolk om når den aktive fasen starter, vil du finne mye variasjon om lengden på latensfase og aktiv fase av fødselen.

Om en jordmor sier du har gått over fra latensfase til den aktive fasen med 1 cm åpning, blir latensfasen kortere og den aktive fasen lengre. Om en jordmor sier du går over fra latensfasen til den aktive fase ved 4 cm åpning, blir latensfasen lengre og den aktive fasen kortere.

Ved Ullevål universitetssykehus regnes aktiv fødsel hos førstegangsfødende fra 3-4 cm åpning og avflatet cevix (livmorhals). Du kan lese mer om livmohalsen og åpning på siden "Hva skjer i latensfasen?"

‍Siden det er vanskelig å definere når latensfasen starter og slutter, finnes det rett og slett ikke god statistikk på hvor lang tid dette kan ta.  WHO anbefaler at jordmor og lege informere om at det ikke er fastslått noen standard eller akseptert varighet av latensfasen, og at varigheten varierer fra kvinne til kvinne WHO.