Forskjellen på rier og kynnere

Latensfasen er fødselens første fase og begynner når riene starter. Latensfasen varer frem til livmorhalsen har 3-5 cm åpning. Det er stor variasjon i kvinners opplevelse av denne delen av fødselen, og fasen kan vare i alt fra under en time og opp til flere dager. For mange er dette den lengste fasen av fødselen.

I latensfasen er riene ofte uregelmessige. Riene kan komme regelmessig i perioder for så å dabbe av, og til og med forsvinne. Dette kan oppleves frustrerende, men kroppen skal gjennom mange forandringer i latensfasen. Disse forandringene får vi ikke skyndet på.

Innhold

Kynnere

Kynnere er uregelmessige, sporadiske sammentrekninger som kan forekomme gjennom hele svangerskapet. De fleste opplever en økning av kynnere, både i hyppighet og intensitet, i de siste ukene før fødsel.

Man vet ikke om kynnere har noen nytte eller funksjon, men mange sier at de er kroppens måte å forberede seg til fødsel- litt som når man varmer opp før trening. Kynnere er såpass kraftfulle at andre kan kjenne sammentrekningene om de tar på magen, og kvinnen kan til dels kjenne de som smertefulle.

På engelsk kalles ofte kynnere Braxton Hicks. Dette navnet har de fått av John Braxton Hicks som var den første som beskrev disse sammentrekningene i litteraturen.

Rier

Rier er vonde, regelmessige sammentrekninger som fører til at livmorhalsen åpnes. I aktiv fødsel skal man ha et intervall med 3-4 rier på ti minutter, og intensiteten øker for hver time som går. Riearbeidet er et komplisert samspill mellom hormoner, livmormuskelen og bindevev.

Trygt å være hjemme

Riene i latensfasen er ofte så vonde at man ikke klarer å sove. Både kvinnen og partneren kan føle seg usikre, forvirret eller redde. Så lenge man er frisk og har hatt et normalt svangerskap, er det likevel trygt å være hjemme i denne fasen.

Det er imidlertid viktig at du føler deg trygg. Ved å ha jevnlige telefoner til jordmor på sykehuset vet jordmor hvordan du har det, og du kan føle deg tryggere.

Hvordan kjenne forskjell på kynnere og rier?

Den aller mest distinkte forskjellen på kynnere og rier er at kynnere er uregelmessige og kan både øke og avta i intensitet, mens rier kommer regelmessig og øker i intensitet. Kynnere skal avta om du legger deg ned og slapper av, mens rier bli ikke påvirket av aktivitetsendring eller stilling.

Kynnere kan øke veldig i hyppighet og intensitet når det nærmer seg fødsel.
I starten av fødselen kan det derfor være vanskelig å vite om man har kraftige kynnere eller om det er fødselen som er i gang.

Et tips er å ta en lang dusj i behagelig varmt vann. Om man har kynnere, eller om man er i latensfasen av fødselen vil det varme vannet hjelpe musklene i livmoren med å slappe av. Da vil man kunne merke at sammentrekningene avtar litt i hyppighet. Om man er i aktiv fødsel vil ikke riene la seg påvirke, men fortsette i samme intensitet.

Smertestillende medikament

Smertestillende tabletter med virkestoffet Paracetamol (for eksempel Paracet eller Pinex) kan forsøkes. Dersom du har kynnere, kan Paracetamol virke smertestillende og bidra til at kynnerene avtar i hyppighet og intensitet.

Paracetamol har begrenset effekt og vil derfor ikke være effektivt nok på fødselsrier. Paracetamol er førstevalget mot smerter i svangerskapet og anses som trygt, men bruken bør være kortvarig og man må selvfølgelig ikke overstige anbefalingene som står på pakningsvedlegget (Helsenorge.no).